КЛИЕНТСКА КАРТА

КЛИЕНТСКА КАРТА

Клиентските карти са различни видове, затова в зависимост от техниката, с която разполагате и вида на обекта се избира вида на картата.

В магазините обикновено има баркод скенер и за да се избегне купуването на друго четящо устройство се използват карти с баркод.

Ресторантите, обикновено работят с безконтактни карти или с магнитни. Магнитните карти са вече остаряла технология и се използват само от обекти, които вече са си купили такъв четец. Безконтактните карти може да работят чрез клавиатурен четец или с четец, работещ на ниско ниво. Четците на ниско ниво са по добри. Чрез тях операторът не може да избере клиент, ако картата действително не е при него. За клавиатурните безконтактни четци, е необходимо поле за въвеждане на клиентската карта, което означава, че може да се попълни и от клавиатурата.

Има два метода за създаване на клиентска карта. Карти с префикс или карти със случаен код.

За да работи системата с карти с префикс, трябва да се направят настройки в продажбите.  

  • При първият метод –  единична клиентска карта, в продажбите се настройва „Префикс за търсене на контрагент по клиентски номер“ = 00
  • При вторият метод – карта по лице за контакти, в продажбите се настройва „префикс за търсене на контрагент по код на лице за контакти“ = 00

Може да се използват едновременно и двата варианта, но префиксите трябва да са различни.

  1. Карти с префикс  – този метод е по-удобен при магазините, защото може да се направят карти с баркод, който да съдържа префикс и код на клиента. В този случай, в продажбите, кодът се маркира в полето за баркод, където се маркират и стоките, което си е удобно. Това не означава, че не може да се използва и другия метод – карти със случаен код. Просто при него трябва да се натисне бутон „Клиентска карта“ и чак тогава да се сканира. Предимството на втория метод е, че не трябва да се съобразявате с префикса и освен това, можете да ползвате готови карти с вече направени случайни кодове.

Картите с префикс биват два вида – Единични клиентски карти и Карти по лица за контакти.

o   Единична клиентска карта – ако всички клиенти ще имат само по една карта, това е по-удобният метод. В този случай, кода на картата се състои от (Префикс + код), като кода е Кл. на фирмата. На снимката долу е показан този код.

В този случай, не трябва да има стоки, чийто баркод да започва със същия префикс, защото няма да може да се продават. Обикновено се слага префикс „00“ или някакви други символи. Ако се слагат символи, трябва да се има предвид, че при смяна на езика ще има проблем с четенето.

Пример – когато префикса е 00, а кода на клиента е 1001, печатиме баркод на картата с код 001001. Когато в продажбите, в полето за баркод, въведете тези цифри, ще се активира клиента със съответния код.

o   Карта по лице за контакти – за да може в една фирма да има повече от една карта, се използва този метод. В този случай кода на картата се състои от (Префикс + код), като кода, е код на лицето за контакти. На снимката долу е показан този код.

  1. Карти със случаен код – в продажбите, за да изберете клиент с такава карта, трябва да натиснете бутон „Клиентска карта“ и тогава да маркирате картата. Има четци за безконтактни карти, които се управляват на ниско ниво и при тях няма значение къде е фокуса. При получаване на код от четеца програмата автоматично ще избере клиента, но при работа с баркод скенер, клавиатурен безконтактен четец или четец с магнитна лента, трябва да се посочи изрично, че се търси клиент.

 

Внимание! Ако печатите баркод върху карта, проверете предварително, дали Вашите четци ще прочетат този стандарт на баркод.

СЪЗДАВАНЕ НА КАРТИ

За да обвържете единична клиентска карта с префикс към съществуващ клиент и картата има код 009513, отворете картона на клиента и в полето „Кл.N“ въведете 9513.

За да обвържете клиентска карта с префикс по лице за контакти към съществуващ клиент и картата има код 009513, отворете картона на клиента, отворете линк „Лице за контакти“, отворете линк „Добави лице за контакти“ Напищете името на лицето и в кода попълнете 9513.

Записване на безконтактна карта към клиент. Безконтактните карти имат предварително въведен код и той не може да се променя. Поради това не би могло да се използват като картите с префикс. За да обвържете карта с клиент, отворете картона на клиента. Натиснете линка „Клиентска карта“.

Изберете вида на четеца, с който разполагате и натиснете „Напред“.

Сканирайте картата и попълнете име на лицето, след което натиснете „Напред“

В този прозорец, определяте дали разполагате със записвачка на безконтактни карти или не. Ако разполагате с записвачка на безконтактни карти, ще може да запишете едновременно в картата и в базата информация, която да прави допълнителна проверка за картата, т.е. дали картата е истинска или има валиден срок на действие. В този случай ще се отвори следващия прозорец, където ще попълните срок на действие на картата.

Картите може да се ползват не само за избиране на клиент, но също така и за влизане в програмата. Влизането в програмата, както и потвърждаване с карта на определена операция е много удобно да става с безконтактна карта. Използването на записващо безконтактно устройство, което работи на ниско ниво Ви дава много голяма гаранция за сигурността. Това устройство по никакъв начин не показва кода на картата и не позволява действие без истинската карта.