БОНУС ТОЧКИ

При всяка покупка бонис точките се натрупват в картона на контрагента, като се оформя салдо на контрагента в бонус точки. В последствие клиента може да закупи стоки и да ги плати с бонус точки.

Настройване на системата за работа с бонус точки

За да работите с бонус точки трябва да направите следните настройки:

От основната програма отворете  -> „Настройки“ -> „Бонус точки“.  Ще се отвори следващия прозорец.

В горната част на този прозорец има настройки, които активират работа с бонус точки.

  1. АКТИВИРА РАБОТА С БОНУС ТОЧКИ – при включване на тази настройка, ще се активира в модул „Продажби“ натрупване на бонус точки към клиентска карта. В този случай, трябва клиентите да имат клиентски карти и преди да приключите продажбата да изберете клиента, чрез картата му. По този начин към неговото салдо от бонус точки ще се прибавят точки спрямо оборота му.
  2. СУМА НА ОБОРОТ, КОЙТО НАТРУПВА В КЛИЕНТА 1 БОНУС ТОЧКА – Тази настройка определя размерът на оборота, който ще добави към салдото на клиента 1 бонус точка. В нашият случай при оборот от 10 лв. ще се натрупа 1 бонус точка в клиента.
  3. РАЗРЕШАВА ПЛАЩАНЕ С БОНУС ТОЧКИ – включете тази настройка, за да може клиента да плати сметката си чрез натрупаните до момента бонус точки.
  4. ОПРЕДЕЛЕТЕ ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА ЕДНА БОНУС ТОЧКА, КОГАТО КЛИЕНТА ПЛАЩА С ТЯХ – Тук се определя цената на една бонус точка. Ако клиентът е направил до момента 100 лв. оборот, той ще има натрупани 10 бонус точки. При цена на 1 бонус точка от 1 лв., той ще може да плати стока за 10 лв. с бонус точки.
  5. ГРУПИ СТОКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В БОНУС ОТСТЪПКИТЕ – чрез списъка от групи изберете стоките, които ще генерират бонус точки.

 

В продажбите една примерна сметка би изглеждала така:

В този случай клиентът има в салдото си 10 бонус точки.

Новата сметка му е 2,46.

Плаща 2 лв. чрез бонус точки, които се въвеждат в сметката със знак минус така, както е показано на снимката.

Остатъкът за плащане в брой е 0,46 лв.

След приключване на сметката, клиентът ще има 8 бонус точки към салдото си.

Новата сметка, която се плаща с бонус точки не прибавя нови точки към салдото на клиента.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/%d0%b1%d0%be%d0%bd%d1%83%d1%81-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8/