КЕС – КОМПЮТЪРНА ЕТИКИРАЩА СИСТЕМА

В началото на 2013 г. екипът на Янак Софт разработи към пакетът на програмен продукт „ЯНАК” нов етикетен модул, чрез който се постигнаха нови огромни възможности. Модулът има три основни режима на работа, които покриват всички бизнес нужди.

ПРЕДИМСТВА НА КЕС

 • Много по-ниска цена сравнено с етикираща везна с подобни възможности;
 • Много лесно обслужване, като системата е интегрирана към складова програма „ЯНАК”;
 • Лесно и евтино обслужване при евентуални повреди на техниката.

Изключително удобна система за работа в магазини за хранителни стоки, месопреработващи, млекопреработващи и други производствени предприятия, които пакетират и етикират готовата продукция за крайния потребител.


КЕС с един монитор

Чрез КЕС можете със стандартни компоненти да изградите съвременна етикетираща система.
Програма ЯНАК се инсталира в КЕС и осъществява директна връзка с базата данни. Не е необходимо синхронизиране на данните. При създаване на нова стока или при корекция на цена, информацията веднага е актуална във КЕС.

Компютърна етикетираща система ЯНАК е изградена от:

 1. Монитор чувствителен на докосване.
 2. Метална стойка с въртящи се рамена.
 3. Компютър.
 4. Етикетен принтер.
 5. Стандартна търговска везна.

КЕС с два монитор

Компютърна етикетираща система ЯНАК е изградена от:

 1. Монитор чувствителен на докосване.
 2. Монитор за клиентски дисплей с рекламен блок.
 3. Метална стойка с въртящи се рамена.
 4. Компютър.
 5. Етикетен принтер.
 6. Стандартна търговска везна.

КЕС вграден във везна Bizerba

Програма ЯНАК разполага с модул, който се инсталира във везната и осъществява директна връзка с базата данни. Не е необходимо синхронизиране на данните. При създаване на нова стока или при корекция на цена, информацията веднага е налична във везната.