ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ

За да използвате модул „Застраховки”, първо трябва да имате създадени застрахователни агенти и създадени застраховки. В картона на всеки контрагент, на страница „Допълнителни параметри”, (фиг.1) , включете настройката „Контрагентът е застраховател“.

В картона на контрагента, в страницата „Активни застраховки“ се създават активните за контрагента застраховки. Това са видовете застраховки, които са позволени за този контрагент. В линка „Настройка на застраховката“, направете съответните настройки и включете активността на застраховката. По този начин застраховките ще се виждат в следващия екран.

Основният прозорец за този вид дейност е „Застрахователни полици”. В този прозорец се извършва сключването на сделката между клиент и застраховател.

Първо изберете търговски представител чрез бутон F9 и натиснете Enter.Така той ще се попълни в първия ред на таблицата. След това изберете застрахователя – чрез бутон F 10 и ЕnterВ горната част на екрана ще видите бутон „Вид застраховка“ или в полето код за застраховка(което се отваря с F11), въведете застраховката валидна за избраният застраховател.

На база на стойността на премията, се изплащат и застрахователните възнаграждения.

Изплащане на застрахователно възнаграждение се извършва през модул „Финансови”. Ако имаме създадена сделка, натрупаното възнаграждение ще се покаже още при включване на модула. Във филтъра в горната част на екрана ще виждате номера на търговския представител, който последно е сключил сделка.

След като изберете търговския представител, натиснете бутон „Напред”. В следващото поле ще видите протоколите за сключените застраховки, номерата на застрахователните полици и натрупаното възнаграждение. Ако искате да изплатите цялата сума, трябва да се уверите, че пред всички протоколи има поставена отметка.

Натиснете бутон „Напред”

В следващото поле имате избор на обект и касиер, от чиято каса ще се извадят парите,с които ще платите възнаграждението. Избирате търговския представител и в полето „Изплатена сума” описвате стойността на възнаграждението, което ще изплатите.

След натискане на бутон ”Напред” се финализира плащането на това възнаграждение.