НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА КУРИЕР

Тук ще разгледаме търговия на едро, където пласьорът ще отчита парите получени от клиента, но аналогична е ситуацията когато стоката се изпраща по куриер и куриерът дължи парите.

ОТЧИТАНЕ НА ПАРИТЕ ОТ РАЗНОС

Голяма част от търговците на едро работят по следния начин – клиентите поръчват стоката по телефона или по друг начин, поръчката се товари на бус и се доставя на клиента, след като пласьорът се прибере в склада, отчита получените пари.

За търговците на едро, които разнасят стоката до обекта на клиента има два метода за следене на дължимата сума от пласьора:

Ø  задължението се натрупва в салдото на пласьора.

Ø  задължението се натрупва в салдото на клиента.

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СЕ НАТРУПВА В САЛДОТО НА ПЛАСЬОРА – При този метод, в момента на продажбата цялата сума от документа се начислява в салдото на пласьора (лицето, което ще закара стоката). По този начин, в края на деня отчитането става по-лесно. За да работите по този начин трябва да направите следното:

Ø  Създайте всичките си пласьори като контрагенти.

Ø  Приключете продажбата с „Наложен платеж“, като посочите съответния пласьор, така пласьора ще дължи парите.

СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАСЬОР

През модул „Контрагенти“ създайте нов контрагент и в полето „Име на фирмата“ попълнете името на пласьора.

Отворете „Допълнителни параметри“ и включете отметката „Контрагентът е пласьор“.

След като сте създали клиента и пласьора може да направите продажба, като я приключите с наложен платеж.

ПРОДАЖБА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Документ приключен с наложен платеж натрупва задължение в салдото на пласьора.

Ø  Изберете клиента, в нашия случай на фиг. 3 е избран клиент ЯНАК СОФТ.

Ø  Въведете стоките за продажба – в нашия случай сме продали „Бира Шумен тъмно 0,5“, като към бирата има и начислен амбалаж.

Приключете продажбата като изберете „Наложен платеж“. В прозорецът, показан на Фиг. 4 ще видите списък, който съдържа всички пласьори, изберете пласьора който ще направи доставката. В горната част ще видите общото му задължение. Вижте повече в урока за приключване на продажби.

Ние ще направим още една продажба, за да покажем общо отчитане.

ОТЧИТАНЕ НА ПАРИ

След като пласьорът се завърне отчетете дължимите пари през модул „Каса“.

Активирайте работа с контрагент, като в този случай това е Вашия пласьор. Натиснете клавиш F9 и намерете пласьора. Чрез двойно кликване го заредете за работа.

Натиснете клавиш F10. Когато контрагентът е пласьор ще се отвори следния прозорец

Тъй като избрания контрагент може да бъде клиент, а може да бъде и пласьор, то тук се определя, дали следващата справка да покаже документи, в които лицето е клиент или документи, в които е пласьор. В нашия случай ще изберем „Филтър по пласьор“.

Ще се отвори модул „Плащане по документ“, като в справката ще се виждат всички неприключени документи, които са на избрания пласьор.

За да работи справката, трябва да е включена колоната „Пласьор“. За целта, от „Визуализация на колоните“ включете колоната и запишете справката чрез дискетата в горната част на екрана.

За по-лесно в полето „Сума за плащане“, може да натиснете клавиш „Интервал“, така ще се попълни автоматично дължимата към документа сума. Със стрелка надолу отивате на следващия документ и отново натискате клавиш „Интервал“. След като маркирате всички документи, за да приключите плащането натиснете клавиш „END“. Програмата ще Ви върне отново в модул „Каса“ където основанието за плащане и платената сума ще са попълнени

Натиснете отново клавиш „END“ и плащането ще бъде завършено.

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СЕ НАТРУПВА В САЛДОТО НА КЛИЕНТА

Този метод се използва, когато желаете задължението от отложеното плащане да се натрупва в самия клиент. Този метод е по-често използван, но когато отчитате парите от пласьора, трябва да избирате всеки клиент по отделно и да нулирате неговото задължение. Принципът на работа е същия, със следните разлики:

Ø  Приключването на продажбата е в брой на отложено плащане. Така се увеличава задължението на клиента.

Ø  В модул каса се избира всеки клиент по отделно и се погасява задължението.

Подробна информация по темата е достъпна на този адрес: https://help.yanaksoft.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%ba/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%be%d1%80/