Електронни етикети

Електронни етикети

Електронните етикети се обслужват онлайн, т.е. в обекта трябва да има безжичен интернет във всяка точка, в която има етикети. Обслужването на етикетите се осъществява през интернет портал, който предварително се конфигурира.