Експрорт на Аналитична справка в XLS или XML формат

Този експрот позволява да се автоматизира създаването и изпращането на аналитична справка в XLS или XML формат. Тази опция се използва за логистични цели. Чрез този експорт може да се изпраща ръчно или автоматично информация към определен пласьор.

Предварително трябва да направите настройките и да визуализирате желаните колони. След като попълните информацията натиснете дискетата, като по този начин ще запишете информацията за настройките, за бъдещи експорти.

За да се изпращат автоматично справките, включете настройката – “Автоматично изпращане”. Справката ще се изпраща автоматично всеки ден в посочения час. Ако в този час компютъра не е включен, то справката ще се изпрати веднага след неговото пускане.

Справката е ограничена с период до един месец назад, т.е. не може да се прави експорт на тази справка за повече от един месец.