Експорт към ПЕПСИ

Експорт към ПЕПСИ

Чрез този експорт се осъществява автоматично изпращане на наличностите от продуктите на ПЕПСИ, към основния доставчик.

В настройката “Основен доставчик” заредете контрагента от програмата, който е доставчика Ви на продуктите на Пепси.

Контрагент – в картона на контрагента има поле e-mail. Чрез “Добави e-mail” попълнете пощенските адреси за комуникация с този контрагент. Тези адреси ще се заредят в настройката за експорт като Вие ще определите чрез чек, до кои имейли да се изпращат данните.

Основен доставчик на стоката – в картона на стоката, в параметрите “Входящ контрол” се попълва основен доставчик на стоката. Информацията в това поле се попълва автоматично само при първо доставяне на стоката. При следващите доставки, информацията няма да се промени, независимо дали доставяте стоката от различни контрагенти. Именно това поле осъществява връзката с контрагента и определя, дали данните за стоката да се изпращат към текущия експрот.

Периодичност на експорта

Периодите на изпращане на справката може да са един път на ден или един път на седмица.

Определете вида на експорта и посочете часа, в който ще се генерира справката.

Включете настройката “Автоматично изпращане на имейл” и справката ще се изпрати автоматично на посочените имейли.