Парола за еднократен достъп

Парола за еднократен достъп

Програма Янак има вградена система за генериране на парола за еднократен достъп. Чрез тази функция, управителят може да позволи еднократен достъп до програмата или до части от нея, като предостави своите права на главен администратор. Ако предоставите достъп с тази парола до програма Янак, ще са достъпни всички справки и модули.

Кога може да се наложи използване на еднократна парола:

  • Когато в обекта има данъчна проверка и е необходимо да се предостави пълен достъп за справка.
  • Когато оператор няма достъп до определена част от програмата, но е необходимо еднократно да му бъде предоставен. Например: Необходимо е да се редактира документ и операторът няма достъп; необходимо е операторът да отвори модул, до който няма достъп и др. В тези случаи, ще се отвари прозорец, който информира за липсващ достъп. В този прозорец, може да се въведе получената парола за еднократен достъп и по този начин да се позволи съответното действие.
  • Когато е необходимо, за поддържане на правилната и безпроблемна работа на системата, паролата за еднократен достъп се използва и от консултантите на Янак Софт. Чрез парола за еднократен достъп, освен пълен достъп до програма Янак, се позволят и функционалностите в модулите “Янак Старт” и “Трансферен сървър”. Консултантите на Янак Софт генерират парола за еднократен достъп, като използват клиентския профил в системата за обслужване на клиенти. Когато паролата за еднократен достъп се генерира от консултантите на Янак Софт, това действие се записва в клиентския профил и е проследимо. В историята на клиентския профил се записва подробна информация, която съдържа данните на оператора, дата и час на генериране и причина за ползване на паролата.

За разлика от паролата на Главният администратор, паролата на системният администратор не се прехвърля през трансферният сървър към отдалечените обекти. Тоест във всеки офис трябва ръчно да промените паролата си.