ДОБАВКИ

Добавките се използват, когато към продадената стока се добавя друга, която повишава стойността на поръчката. Тази опция на програмата е много удобна, защото по този начин се определят нещата, които трябва да се поставят в една чиния. Идеален пример за това е скарата. Например, продавате 2 кебапчета и към тях трябва да сложите гарнитура. Предварително определете видовете гарнитури за кебапчето и ги направете добавки към него. Тъй като кебапчето често ще се продава с гарнитура, включете и настройката “Винаги питай за добавка” Вижте по-долу в описанието за този пример.

Къде да намерите настройката?

Настройката се намира в картона на стоката.

Когато отворите за първи път страницата в картона на стоката – “Добавки”, в долната таблица няма да има никаква информация. Тук се виждат вече въведените добавки към съответната стока. За да направите това, натиснете връзката “Конфигурирай” и ще се отвори прозорец, в който се попълват стоките, които желаете да са обвързани като добавка към обработваната стока.

При необходимост, в момента на продажба, сервитьорът ще може да направи свободна добавка към стоката, но много по-удобно е, когато предварително сте определили добавките.

Винаги питай за добавка

Настройката се използва в ресторантите. Целта е да може винаги, когато активирате основната стока за продажба, да се отвори екран, в който ще се покажат обвързаните стоки в екрана за добавки.

Предназначение:

Чрез тази функционалност се постига по-лесно създаване на порция. Например, в картона на стоката “Кебапче” въвеждате други стоки за добавка като “Пържени картофи”, “Пържени картофи със сирене” и “Салата домати и краставици”.  Включете настройката “Винаги питай за добавка“. В продажбите, когато активирате продажба на кебапче, ще се отвори допълнителен прозорец, където ще може да изберете гарнитурата му. Удобството в случая е, че добавката ще се изпише на екрана на таблета или на принтера в кухнята, като ще бъде обвързан със самата стока и ясно ще показва на служителите, че двете неща трябва да се поставят в една чиния.

На снимката сме показали как се вижда в кухнята на таблета една поръчка с шопска салата и втора шопска, която е с добавка сирене.

На следващия ред сме показали порция от две кебапчета с добавка пържени картофи.