Видео презентация за настройване на периферни устройства

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ


Кухненски мрежов POS принтер

BIXOLON SRP-3300 / 332

Автоматично задаване на статично IP на принтера, чрез DHCP от рутера
Влизане в уеб интерфейса на принтера, за допълнителни настройки
Инсталиране на Windows драйвер за печат чрез Excell шаблони

Кухненски мрежов POS принтер

ЯНАК-88E

Пускане на тестова страница, за откриване на въведеното IP в принтера
Конфигуриране на мрежата на компютъра, за влизане в уеб интерфейса на принтера
Инсталиране на Windows драйвер за принтера

Етикетен принтер Bixolon DX 220

Задаване на IP в принтера, което става автоматично по DHCP от рутера
Влизане в интерфейса на принтера за допълнителни настройки
Инсталиране на Winows драйвер
Настройване на размер на етикет в драйвера

ХИБРИДНА СИСТЕМА НА ПРОГРАМА ЯНАК

Основната програма и базата на Янак се инсталират на компютър с операционна система Wondows.

Уеб система – Към системата може да се свърже допълнително уеб базирана система, която да се ползва от всички видове устройства. Използва се за разносна търговия и оперативен контрол от ръководния състав.

Приложение за Android – Допълнително може да се свърже мобилна версия на програма Янак, която е предназначена само за Android. Използва се в ресторантите за маркиране, в магазините за ревизия, доставки и други оперативни функции.

При работа с Android устройства чрез приложение на ЯНАК

Инсталиране на IIS за работа с мобилни терминали

За да работите чрез приложението за Android на програма Янак, е необходимо да се инсталира IIS в сървъра, където е базата данни.