Дневен протокол за заявка

Дневен протокол за заявка

Заявка за доставка – в модул продажби е добавен нов, бърз метод за създаване на протокол за заявка за доставка, който се нарича дневен протокол за заявка. Дневен е, защото при автоматично генериране на протокол за заявка, се създава за всеки обект, по един протокол за деня. Целта е да може продавача лесно и бързо в процеса на самата продажба, когато види, че обработваната стока трябва да се зареди, да създаде протокол за заявка и да добави стока към него.

Този начин на работа е удобен, когато зареждането на обекта се прави централизирано, тоест от централен склад. Продавачът може да направи протокол за заявка, като по този начин в централният склад ще видят и по лесен начин ще направят прехвърляне на стоката към обекта.

Това се прави по следния начин: след като се маркирате стоката натиснете клавиш F1. Ако за деня още не е създаден дневен протокол, той ще се създаде и стоката ще се добави към него. Другите добавени стоки през деня, ще се добавят към същия протокол. Ако една стока се добави втори път към протокола, тя ще се сумира към предната. Добавяне на стоки към протокола за заявка може да направите по три начина:

    • През търсене на стока по име – в търсене на стока по име или по баркод, намерете стоката, активирайте я с Enter и натиснете F1;
    • През номенклатурите – намерете стоката и посочете F1;
    • В продажбите, чрез таблицата за въведени стоки в документа – посочете стоката в таблицата на продажбите и натиснете F1.

При натискане на F1, ще се отвори следния прозорец, където се попълва желаното количество и се добавя в протокола:

Този метод за създаване на протокол работи само през модул продажби. Това е така, защото само там има настройка, която определя само един обект, в който работи модула.