АВТОПАРК В ПРОГРАМА „ЯНАК“

Модул „Автопарк” е създаден специално за работа в автосервиз. Този модул, както и другите номенклатури в програмата, може да се раздели на отделни страници. С помощта на тези страници бихте могли да разделите автопарка на различни бази и да определите за всекиоператор, коя страница има право да вижда. За разлика от номенклатурите обаче тук групите се явяват съответно марка и модел. Маркатаи моделът са едни и същи за всички отделни страници, т.е. създадете ли марка в една от страниците, то тя ще се вижда във всички останали страници. Една от целите на тези страници е при желание от Ваша страна да може да разделите леките коли от камионите, например в една страница се описват само леките коли, в друга камионите и т.н. Друга опция е автомобили, които са  обслужвани от сервиз в един град, да са невидими за операторите работещи в сервизи от друг град и др. Групите от автомобили и техните марки се създават в дървовидната структура в лявата част на екрана.

СЪЗДАВАНЕ НА МАРКИ АВТОМОБИЛИ

С десен бутон на мишката кликвате върху групата „Марки”, можете да създадете нова марка и да я запишете. След описването на всяка марка, натискате бутон Enter, за да потвърдите. Нов автомобил създавате от бутона „Нов автомобил”. От там се отваря картон на автомобила (фиг. 2), където попълвате неговите основни характеристики. След записването му вече може да го видите в основния екран на автопарка. Всеки автомобил си има картон и може да се правят справки на документите, свързани с определен автомобил. В картона на автомобила имате възможност и да заредите неговата снимка, която ще виждате не само в картона и ,но и в автопарка при нейното посочване.

Всеки автомобил, може да се обвърже с фирма от базата данни.

За да въведете автомобил за ремонт използвайте модул „СЕРВИЗ“. Вижте урока за автосервиз.