Авансово плащане

АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

Може да получите пари за авансово плащане от клиент по следния начин:

В модул “Продажби” на версия “Янак Класик” или “Янак ПРО”, от списъка за избиране на документ, изберете “Авансово плащане – Фактура”.

Ще  се създаде стандартна фактура, но в нея ще може да въведете само свободен текст чрез функцията на продажбите “Insert”, т.е. не може да продавате стоки.

Изберете функцията за въвеждане на свободен текст в документа – Inser и попълнете текст по Ваш избор, като например “Авансово плащане за покупка на техника”. По желание, в забележката на документа може да попълните допълнителен коментар за съдържанието на продажбата.

Методът на приключване на фактурата, може да направите по всички предвидени в програмата начини, като продажба в брой, по банка, плащане с карта и т.н.

Продажба в брой – фактурата се плаща в брой и се издава автоматично фискален бон. Платената сума влиза в касата на оператора. В салдото “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Плащане с карта – фактурата се плаща с карта и се издава автоматично фискален бон. Платената сума влиза в банковата сметка. В салдото “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Плащане по банка – документът се приключва, като се оформя задължение към клиента, както е при стандартните продажби по банка. Не се издава фискален бон. В салдото “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Наложен платеж – документът се приключва, като се оформя задължение към куриера, както е при стандартните продажби с наложен платеж. Издава се фискален бон. В салдото на клиента – “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Пощенски паричен превод – документът се приключва, като се оформя задължение към куриера, както е при стандартните продажби с паричен превод. Не се издава фискален бон. В салдото на клиента – “Авансово плащане” се натрупва съответната сума.

Окончателна продажба

Когато направите продажбата към клиент, който има авансово платена сума, в момента на приключване на продажбата, автоматично ще се попълни ред с отрицателна  стойност, която е равна на авансово платената сума, но не по-голяма от сумата на самия документ. По този начин се намалява общата стойност на документа, като се приспада авансово платената сума. След приключване на продажбата се намалява стойността в полето – “Авансово плащане” с размера на прихванатата сума.

На снимката долу сме показали клиент, който е платил авансово 2000 лв. и в момента му се продава стока на стойност 2700 лв.

На следващата снимка е показано и самото приключване. За да е по-ясно, сме отместили екрана на приключването, където се вижда автоматично въведения сторниращ ред.

Вижда се, че новата фактура вече е с намалена стойност, защото в нея присъства ред с новата продажба и ред със сторно на авансово платената сума.