ПРОДАЖБИ В МАГАЗИНИ ЗА ФАЯНС И ТЕРАКОТ

Настройване на системата за продажби на фаянсови плочки и теракот

В картона на стоката има параметър тип стока – „Плочки“. Чрез този тип се цели да се улесни продажбата в търговски обекти, които продават фаянсови плочки и други сходни стоки. До преди да се добавят тези параметри, за тази цел се използваха параметрите на стоката – „Малка опаковка“ и „Голяма опаковка“, но те бяха твърде неразбираеми за хората и по-трудни за настройване. За целта създадохме този нов тип стока, където са добавени параметрите „Брой плочки в кашон“ и „Квадратни метри в кашон“.

Тези нови параметри се използват предимно в модул продажби, когато работите през визия „Магазин за фаянс и теракот“. Тази визия може да активирате през модул продажби, като отворите менюто „Инструменти“ – „Настройки“ и в лявата част от страницата „Изглед“, изберете от падащия списък стил на работа – 6,0 Магазин за фаянс и теракот.

Добре е в модул продажби да се активира видимостта на мерните единици, като по този начин в таблицата с набраните стоки ще се изписва информация за това, коя колона показва кашоните и коя показва квадратните метри. Тази настройка се намира в: „Инструменти“, „Настройки“, „Разширени“ – „Показва мерните единици при продажба“.

Нагласете ширината на колоните така, че да се вижда цялата информация. За целта от „основни операции“ отключете катинарчето и с мишката разширете колоните. След това запишете с дискетата и заключете катинарчето.

Основната единица, с която работи тази стока е единичната плочка. Това означава, че когато доставяте плочките, трябва да доставите количеството, като умножите получените кашони по броя на плочките в тях.

В продажбите може да изберете дали да продавате брой плочки, кашони или на квадратни метри.