ПРОДАЖБИ В МАГАЗИНИ ЗА ФАЯНС И ТЕРАКОТ

ПРОДАЖБИ В МАГАЗИНИ ЗА ФАЯНС И ТЕРАКОТ


Тази визия има същата функционалност каквато има визията за „Търговски обект”, но тук е променен начина на въвеждане на стоките за продажба. Използват се допълнителните параметри на стоката за опаковки, където се попълва, колко бройки има в един кашон и колко квадратни метра са плочките в един кашон.

В този случай сме избрали стока с размери 60*25, която има 8 бройки в един кашон, което е 1,2 кв. метра.

В продажбите екрана ще изглежда по следния начин.

Продаваме в единичното количество 24 бр. и програмата ни показва, че това са 3 кашона и 2,5 кв. м. Може да работите с всяко едно от полетата, като другите ще се преизчислят автоматично. Под всяко от количествата се вижда цената, която е изчислена за една единица. В нашия случай, за една плочка цената е 12 лв., за един кашон е 96 лв., а за един квадратен метър е 115,20 лв.