Логистика

Логистика

Този модул е предназначен и обслужва фирми, които извършват доставка на стоки до търговските обекти на своите клиенти. Основният принцип е обединяване на няколко документа за продажба в една товаротелница и натоварването им в товарен автомобил, чрез който се извършва доставката.

Всяка стока има определено тегло, което се взима от допълнителния параметър на стоката “Бруто” и “Обем”. Продаденото количество на всички стоки разпределени в една товарителницата определя теглото и обема и.

Описание:

В горната част на модула се виждат вече създадените товарителници. Товарителница е документ, който съдържа няколко документа за продажба. Тоест, за да създадете товарителница, трябва да въведете в нея най-малко един документ за продажба.

 • Маркер за обработван документ – В началото на таблицата има колона „Обработван документ”. В тази колона има маркер, който определя, кой от документите се обработва. Това е направено, за да предпазим операторите от грешка по време на работа. Маркирането на полето става чрез бутона за разстояние или с един клик на мишката. Може да се маркира само една товарителница. Ако е маркирана една товарителница и се маркира друга, то първата автоматично се изключва. За да може да се добави нов документ към товарителницата, трябва да е включен този маркер. В противен случай излиза съобщение – „За да добавите нов документ към товарителницата, трябва да маркирате полето „Обработван документ””!
 • Запис на визията – в горната част на прозореца има бутон с икона – дискета. Чрез този бутон се записват визуалните настройки на модула – видими колони, големина на буквите, разпределение на таблиците в полето на екрана. Чрез натискане на дискетата тези настройки се запомнят и са валидни за съответния компютър.
 • Визуализация на колоните – върху всяка от таблиците в модула, чрез десния бутон на мишката може да изберете визуализация на колоните и да включите или изключите някой от колоните. Отново чрез натискане на дискетата, може да запомните визията на екрана така, че при следващо отваряне на модула екрана да изглежда по същия начин.
 • Шрифт – Върху всяка от таблиците, чрез десен бутон на мишката може да изберете „Шрифт”, от където определяте размера на буквите в съответната таблица.
 • Подреждане на колоните по азбучен ред. – Когато натиснете с мишката заглавието на някоя колона, справката ще се подреди по азбучен ред спрямо избраната колона.
 • Експорт към Excel на всички таблици – Чрез десния бутон на мишката, може да експортирате информацията на всяка от таблиците в Excel.
 • Статус линия – В долната част на модула има информационна линия. Когато чрез мишката селектирате определени колони или редове в тази линия се показва тяхната сума.
 • Печат на отделна фактура – За по-голямо удобство може да направите печат на отделна фактура. Посочете фактурата и чрез десен бутон на мишката изберете „Печат на документ”.
 • Добавяна на документ към товарителницата – Когато натиснете бутон „Добавяне на документ” ще се отвори справка за продажби. От тук намирате документа и чрез десен бутон на мишката го добавяте към документа.
 • Премахване на документ от товарителница – Когато посочите товарителницата, в долната част ще се покаже справка, която съдържа всички документи, които са въведени в товарителницата. Чрез десен бутон на мишката може да посочите определен документ и да го премахнете. Може да селектирате няколко документа в товарителницата и да ги премахнат едновременно.
 • Бърз достъп до картона на клиент – Когато посочите документ – фактура или друг и натиснете клавиш F9 ще се отвари картона на клиента.
 • Бърз достъп до картона на стоката – Когато посочите стока и натиснете клавиш F2 ще се отвори картона на стоката.
 • Бърз достъп до картона на пласьора – Ако фокуса е в таблицата с товарителниците, върху името на пласьора и натисна F9, ще се отвари картона на пласьора. Може да добавите всеки контрагент в групата на пласьорите, като му включите съответната настройка от картона на контрагента – “Контрагентът е пласьор”.

Автоматично изпращане на имейл към клиентите – нотификации

В модулът е вградена опция за автоматично изпращане на имейл към всички клиенти, където се подава информация за състоянието на поръчката.

За да работи системата трябва предварително да се направят настройки на самия имейл. Ще покажем настройките за gmail.

Тази настройка не е налична за акаунти с активирана проверка в две стъпки. Такива акаунти изискват парола за конкретно приложение за по-несигурен достъп до приложения. Настройката се намира на адрес: https://myaccount.google.com/u/0/signinoptions/two-step-verification?pmr=1&rapt=AEjHL4ODu-43t_GHqe8EqL-kbj49ueLQs3-KITy8ZL7Bc8bwj3Pe1TKp0dWaRQv7MuvrDuXakUdP82my2h7nE6QJ0RspAgy9hg

Освен това, трябва да е включена настройката за POP протокол, която ще намерите на следния адрес: https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/fwdandpop

1. Състояние: Пренасочването чрез POP протокол е активирано за цялата поща, пристигнала след …

 •  
 •  
 •  

Включете първата настройка!

Имейлите се изпращат на имейла, който е заложен в картона на самия обект. Ако няма имейл в обекта, се изпраща на имейла на фирмата.

От настройките на статусите, които се правят в настройките на модул “Логистика”, се определя за всеки отделен статус, дали да изпраща имейл или не.