Трансферен сървър – ограничаване на синхронизирането на документи по складова

Ограничаване на синхронизирането на документи по складове

Тази настройка се използва, за да не се изпращат документи в обекта, които не са предназначени за него. Настройката има две състояния и зависи от това, на кой от компютрите се активира трансфера. Когато се синхронизират два компютъра, трансферният сървър се пуска само на единия, като задължително на другия компютър трябва да има статично IP. Тъй като се случва в търговските обекти да не може да се подсигури статично IP, то в такива случай се налага трансферният сървър да се пуска на компютъра в обекта и той да осъществява синхронизирането с централния сървър. Поради това, настройката за начина на синхронизиране на документите има три състояния.

  1. Без ограничение – в тази позиция на настройката, програмата прави пълно синхронизиране, т.е. двете бази са напълно еднакви.
  2. Изпраща само за посочените обекти – изберете тази позиция на настройката, когато трансферният сървър се намирате в централен офис и синхронизира с отдалечен обект, в който желаете да присъстват само документи от самия него. В този случай, трансферният сървър ще изпраща към обекта само документи, които са обвързани със съответния обект. Може да изберете повече от един обект.
  3. Приема само за посочените обекти – изберете тази позиция на настройката, когато трансферният сървър се намирате в обекта. Ако желаете в обекта да присъстват само документи от самия него. В този случай, трансферният сървър ще получава в обекта само документи, които са обвързани с него. Може да изберете повече от един обект.

 

Вижте повече за трансферен сървър тук…