Издаване на сторно или кредитно по продажба

Издаване на сторно или кредитно по продажба

За да направите сторно в модул продажби, изберете стоката и въведете отрицателно количество за продажба.

  • Сторно в магазин /терминален режим/ – когато работите с баркод скенер, първо въведете минус и сканирайте баркода на стоката. В този случай, програмата ще въведе за сторно -1 бройка. Ако желаете да въведете повече от една бройка, въведете минус, след което попълнете бройката и добавете знак за умножение например -5*, след което сканирате баркода на стоката. Програмата ще намери най-близкият документ, с който е продадена тази стока и ще Ви го предложи за сторно. Ще се отвори прозореца за обработка на сторно документа. Вижте по-долу, как се работи с този прозорец.
  • Сторно в търговска фирма /стандартен режим/ – когато търсенето на стоката става по име или по код, сторното се прави по следния начил: Намерете и активирайте стоката, независимо от метода на търсене. Програмата ще ви премести в следващото поле, където трябва да попълните количеството. Попълнете минус и въведете желаното за сторниране количество, след което натиснете ентър. Може да сторнирате документ през справките по документи, като намерите документа и с десен бутон на мишката изберете “Издай сторно / кредитно известие”. В този случай трябва да отворите справката от самия модул за продажби. Във всички посочени случаи, ще се отвори прозореца за обработка на сторно документа. Вижте по-долу, как се работи с този прозорец.
  • Сторно в ресторант – при този вид обекти стоките се избират и продават чрез бутони на тъч скрин монитора. за да направите сторно на определена стока, въведете първо знак минус и след това натиснете бутона за съответната стока. Така ще се сторнира една бройка. Ако трябва да се сторнират повече бройки, въведете знак минус, след което попълнете желаното количество и натиснете желания бутон. Програмата ще намери най-близкият документ, с който е продадена тази стока и ще Ви го предложи за сторно. Ще се отвори прозореца за обработка на сторно документа. Вижте по-долу, как се работи с този прозорец.
  • Прозорец за обработка на сторно документ – в този прозорец се попълва количествата на стоките, които желаете да сторнирате.

Когато предварително сте избрали стока за сторниране, по един от посочените методи по-горе, програмата намира най-близкият документ, в който я има тази стока и попълва данните автоматично. Ако сторнирате само тази стока, просто натиснете бутон “Запис” и ще се отвори отново екрана на продажбите със заредена стоката.

Когато в избрания документ вече има връщана стока, в колоната “К-во” ще се изпише информация, която показва продадените бройки минус вече върнатите. От един документ не може да върнете повече бройки от колкото сте продали в него.

Ако това е действителният документ за сторниране и е необходимо да се сторнират повече стоки, попълнете в дясната колона количествата на желаните стоки за сторниране, след което натиснете бутон “Запис”.

Ако това не е документа, който трябва да сторнирате, има различни методи за намиране на точния документ.

  • N на фактура или бон – намерете точния документ, като въведете номе на бон или номер на фактура. Ако нямате такава информация, използвайте другите възможности.
  • Намери уникален номер на продажба – този номер се изписва във фискалния бон и най-вероятно ще Ви е доста по-трудно да търсите по него. Програмата ще попълни това поле автоматично, когато намерите документа по някой от другите методи.
  • Намери документ чрез клиентска справка – когато натиснете този бутон, ще се отвори справка за продажби по документи. Първо ще Ви пойска да изберете контрагента, като по този начин ще филтрира справката само по неговите документи. Ако нямате информация за контрагента, натиснете изход и ще се отвори пълната справка. В този случай, трябва да имате права за достъп до данните в тази справка!  Намерете документа, чрез двойно кликване върху него го активирайте за сторниране. След това програмата ще Ви върне отново в прозореца за обработка на сторно документа, където трябва да попълните количествата на желаните за сторниране стоки. Ако е необходимо да се сторнира целия документ, натиснете бутона “Попълни количествата автоматично”. В този случай, програмата ще попълни всички бройки за всички стоки, автоматично ще затвори този прозорец и ще въведе данните в самия модул за продажби. Приключете сторно документа по стандартен начин.
  • Свободно описване на кредитно – в случай, че желаете да издадете кредитно на стока, която не може да намерите в продажбите, натиснете този бутон и програмата ще Ви върне в модул продажби, където си въведете стоките по стандартен начин.