Експорт към бизнес навигатор

Експорт към бизнес навигатор

Това е допълнителна опция в програма Янак, която се заплаща с допълнителна месечна такса и трябва да бъде активирана от консултантите на Янак Софт ЕООД

Този експорт се прави през справката “Хронологична по стоки”. Определете периода на справката и с десен бутон на мишката изберете “Експортиране – Експорт към Бизне Навигатор”.

Запишете файла в определена от Вас папка и го предайте към счетоводството.

Формат на файла, значение на полетата.

* Код на стока
* Име на стоката
* Име на клиента
* Булстат на клиента
* Град на клиента
* Адрес на клиента
* Номер на документа
* Тип на документа
* Дата на документа
* Количество в документа
* Цена с ДДС
* Сума с ДДС
* Начин на плащане
* ДДС Процент

Номерациа за видовете плащания
0 – в брой
1 – по банка
2 – с бонус точки
3 – безналично с карта
4 – Наложен платеж
5 – Начисляване към хотел
6 – ППП
7 – Начисляване към сервизна карта

Разделител между полетата е табулация