Език в номенклатури

Езици за стоките

До 31.03.2022 год. в програмата имаше едно основно име на стоката и едно чуждестранно. Вече е създадена възможност да се създават неограничен брой езици.

Предназначението на езиците е да може в електронното меню на програмата, както и в интернет магазина да се виждат стоките на различни езици.

В тази настройка се създават и редактират езиците, които се използват в номенклатурите.

По подразбиране в програмата са заложени три езика, български, английски и руски. Всеки потребител на програмата може да редактира тези езици и да ги направи такива, каквито са му необходими. Минималният брой езици са два, т.е. първите два не могат да се изтрият, но могат да се сменят с други.

Когато създавате нов език, поставете и съответното знаме, така по-ясно ще може да се ориентират Вашите клиенти.

Новите езици ще се виждат в картона на стоката над името като нов раздел, където може да попълните името на стоката на съответния език.

Езиците са валидни в следните места:

  • Име на стоката – ще се вижда в интернет магазина и в електронното меню.
  • Модификатори на стоката – ще се виждат в интернет магазина и в електронното меню.
  • Добавки – това всъщност са други стоки в базата, те също ще се виждат в интернет магазина и в електронното меню.

За да ползвате езиците трябва след попълване на основното име на стоката, да маркирате съответното знаме и да попълните името на съответния език. Ако в допълнителните езици не попълните нищо, то в електронното меню и интернет сайта, независимо кой език е избран, стоката ще се изпише на основния език.