ДОСТАВКА ВОП

ДОСТАВКА ВОП - ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ ОТ СТРАНИ, ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

При доставки на стоки от Европейския съюз се използва опцията за вид доставка – “ДОСТАВКА ВОП”, както е показано на снимката. Специфичното за този вид документ е това, че в него няма ДДС. При приключване на документа се създава протокол за ВОП, който може да видите в раздел справки – “Справки по документи” – “Справка ВОП”.

След като опишете документа може към него да въведете разпределен разход. По този начин ще се увеличи покупната цена на стоката, но ще се запази стойността на документа.

На снимката се виждат полетата за въвеждане на разпределен разход към документа.

Разход за транспорт във фактурата дължим към доставчика – този разход увеличава стойността на фактурата и се попълва сумата в евро.

Външен транспорт платен към друга фирма – ако транспортът се изпълнява от трета фирма, тук се попълва неговия размер, като се попълва в лева.

Допълнителен разход, такси за превод застраховки и др. – в това поле се попълват всички допълнителни разходи, направени за доставката, като банкови такси, застраховки и др. За да попълните повече от един разход, трябва да попълните първия и да го запишете, след това да попълните втория и т.н.