Допълнителна мярка на стоката

Допълнителна мярка

ЦЕНА НА СТОКАТА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА

Допълнителната мярка е въведена, за да може да се оформи цената на стоката за единица мярка. Пример: бутилка алкохол 0,7 л., основната и мярка е бр., защото се продава на бройки, а допълнителната мярка е литър, защото съдържанието на стоката се измерва в литри. Тази мярка ще се печати в етикета, в параметъра за печат на цена за единица мярка, както е показано на снимката.

За да се приравни цената на стоката към 1 литър, което се случва в етикетния модул, трябва да попълните допълнителен параметър на стоката “Нето тегло”. При така посочения случай, в това поле попълнете 0,7.

В етикетния модул, във формата на етикета трябва да се добави параметър за печат на цена на стоката за единица мярка