Добавяне на устройство / android

1.Натискаме на зъбното колело в дясната страна на екрана (ф.1)

2. Избираме ” Настройки на сървъра” (ф.2)

3. Попълваме двете полета с данните предоставени от нашите консултанти.(ф.3)

4. Тестваме връзката и след това записваме данните. (ф.3)

5. Избираме “Настройките на база данни” (ф.2)

6. Натискаме “Път по подразбиране към системната база данни” – Ако операционната система на Windows е 64 битова трябва да пише (x86) (Ф.4)

7. Натискаме след това жълтата мълния от дясно на попълнения текст.

8. Избираме “Регистрационна информация” (ф.2)

9. Натискаме бутона “Добави устройството за регистрация” (ф.5)

10. Отиваме в клиентския профил и от там добавяме нов компютър YS-***************