Динамично меню с фиксирана цена

Добавен е нов тип стоката, чрез която може да се продава обедно меню, на което динамично се променя съдържанието по време на продажбата, но без да се променя неговата цена.

Може да създадете обедно меню, в което да включите един брой основно ястие, един брой напитка и един брой десерт. Създайте нова стока и нагласете типа на стоката да бъде “Динамично меню с фиксирана цена”. В картона на стоката ще се покаже нова страница – “Група за избор”. Тук трябва да поставите групи стоки, като трябва да имате предвид, че по време на самата продажба, оператора ще може да маркира по една стока от всяка група. Поставете желаната цена на обедното меню. Цената няма да се променя независимо от цената на отделните продукти.

Най-лесно е да създадете нови групи от стоки, които ще се използват специално за обедното меню, например “Сандвич”, “Напитка” и “Десерт”. Разбира се броя на групите не е ограничен. Тъй като продуктите трябва да си останат в техните основни групи, използвайте настройката в картона на стоката – “Екранна група”. Чрез екранната група ще създадете пряк път на стоката през новите групи.  По този начин може да направите една и съща стока да се вижда едновременно в няколко различни групи. Добавете в картона на обедното меню, в страница “Екранни групи” тези нови групи и сте готови.

В продажбите може да включите новата визия за ресторант или магазин. Новите визии се настройва доста по-лесно, просто трябва да определите брой колони и брой редове и програмата автоматично ще разпредели бутоните така, че правилно да се запълн целия екран.. Ако имате ресторант включете новата визия от менюто – “Инструменти” – “Настройки” – “Изглед” и от падащия списък изберете  – “3.0 Ресторант – класик” Ако имате заведение за бързо хранене или магазин, използвайте визията – “1.0 Магазин – класик”.

За да редактирате работните бутоните със стоки на екрана отключете катинара, който се намира в менюто “Основни операции”. Закачете към бутоните желаните стоки или групи, след което заключете катинара.

Натиснете бутона с обедното меню. Ще се отвори нов екран с няколко реда стоки. Всеки ред е отделна група. От всеки ред трябва да изберете по една стока. Тези стоки ще се попълнят в таблицата под името на менюто и ще бъдат с нулева цена. Стоките определящи съдържанието на менюто ще се виждат само на екрана на компютъра и в кухненските принтери. Те няма да се виждат във фискалния бон, където ще се печати само името на обедното меню.