ДЕКЛАРАЦИЯ В НАП

Подаване на декларация в НАП съгласно Приложение 32 от Наредба Н-18 за използване на СУПТО в търговски обект

Посетете сайта на НАП, като използвате електронен подпис:

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:home.magic,common

Изберете менюто „Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица”, след което отворете „Информация подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, за софтуер за управление на продажбите в търговски обект.

В лявата част на екрана кликнете върху „Част 1” и ще се отвори формата за попълване на декларацията.

От падащия списък „Населено място” изберете адреса на първия Ви обект, след което натиснете бутона „Избери обект” и данните ще се попълнят автоматично.

Информация за софтуер 1

Кликнете върху полето „Моля изберете софтуер от ПУБЛИЧЕН СПИСЪК и ще се отвори екран за търсене от списък със софтуери. За да активирате търсенето изберете критерии – НОМЕР или НАИМЕНОВАНИЕ. Изберете наименование, попълнете ЯНАК  и натиснете текста „Филтрирай”. Ще видите трите версии на ЯНАК СОФТ. Посочете версията, която ползвате и полетата ще се попълнят в декларацията. Може да видите версията, която ползвате, като пуснете програмата. Във формата за влизане е изписана версията. Те биват ЯНАК КЛАСИК, ЯНАК ПРО, ЯНАК ЛАЙТ и ЯНАК МИНИ.

 • Лице от което е закупен софтуера: Изберете от списъка „ЛИЦЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛ/РАЗПРОСТРАНИТЕЛ Н АСОФТУЕРА.
 • Вид инсталация на софтуера: ако в обекта има само един компютър, изберете „ЛОКАЛНА”, ако имате повече от един – изберете от списъка „ЛОКАЛНА МРЕЖА”.
 • Дата на инсталация: в това поле се попълва датата, от която ползвате версия ЯНАК ПРО 10. Официалната дата, на която ще пуснем версия ЯНАК 10 за автоматично обновяване е 27.01.2020 год. До тази дата по клиентите е разпространявана версия ЯНАК 9, която не подлежи на деклариране.
 • Лице, извършило инсталацията/инициализацията: Тъй-като програма Янак се обновява напълно автоматизирано и всички клиенти ще получат автоматично версия ЯНАК ПРО, то много е вероятно да няма лице, което да опишете в тази графа. Ако не знаете името на лицето, което е направило инсталацията, а в нашия случай това е почти винаги така, то тук може да попълните трите имена на управителя на Вашата фирма. От падащия списък за представител на: изберете „Друг” и в полето описание попълнете – Управител на обекта.

Информация за базата данни

 • Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера – Във всеки отделен обект базата може да бъде на различно място и да се казва по различен начин, поради което, трябва да отворите модул ЯНАК СТАРТ в самия обект и да копирате пътя до базата данни. Стандартно тя се намира на следния път: C:\Program Files (x86)\Yanak Soft\Yanak 6\DataBases\yanak6.YS.

Един от начините да отворите ЯНАК СТАРТ е през основната програма ЯНАК, от менюто в горния ляв ъгъл кликвате върху „Общи операции” – „Смяна на работен обект”.

 • Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс:
  • IP адрес – ако базата данни се намира извън обекта и се достъпва през интернет – посочете Външното IP на сървъра.
  • Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс: изберете TCP/IP.
  • Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс: Ако базата е в търговския обект, изберете Local network. Ако базата данни е извън обекта и се достъпва през интернет, изберете WAN.

 

Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи

Ако използвате модул „Трансферен сървър”, чрез които синхронизирате базата данни от обекта с базата си данни в офиса или на друго място, тук посочете от списъка „Складово стопанство” и попълнете свободен текст, като опишете – Базата се синхронизира с друг компютър, работещ с ЯНАК ПРО. ВЕРСИЯ 10.

Лице от което е придобита – ЯНАК СОФТ ЕООД

 

Информационна система/модул, където е реализирана функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 на Наредба Н-18/2006г

ПОПЪЛНЕТЕ – Модул Справки НАП, които е наличен към инсталацията на програма ЯНАК.

Адрес на обект, в които могат да бъдат достъпени

Посочете адреса на обекта.

ДОГОВОР

Няма договор за поддръжка – Янак Софт предоставя софтуера си срещу общо лицензионно споразумение, което е публикувано в интернет страницата www.yanaksoft.com.