Хотел отложено плащане

Приключване на резервация с оформяне на отложено плащане

За да приключите резервация с оформяне на отложено плащане трябва да изберете “Освобождаване” и в полето за плащане да напишете нула. Възможно е да платите частично, т.е. ако стойността на резервацията е 100 лв., Вие може да напишете в сума за плащане 40 лв. и да остане задължение за 60 лв.

Има два метода за оформяне на задължение поради това, когато платите по-малка сума от необходимата, ще се отвори нов екран, в който ще имате два бутона, които ще определят желания от Вас метод.

Двата метода биват:

  1. Задължението остава към затворената резервацията – при този метод задължението ще остане в резервацията. В справка “Неплатени резервации” ще се вижда тази редервация и когато е необходимо ще може да я платите от там.
  2. Задължението се начислява към фирмата на клиента – при избиране на този метод, ще се отвори форма за избиране на контрагент – фирма. Ще се създаде неизплатен документ и ще се оформи салдо на клиента. На по-късен етап през модулите “Банка” или “Каса”, чрез опцията “Плащане по документ”, ще може да погасите това задължение.