За програмисти / контролери за връзка с базата данни чрез API Yanak

Контролери за връзка с базата данни чрез API Yanak

ГРУПИ НА СТОКИТЕ – КАТЕГОРИИ

  • e-shop/api/all_groups – Контролерът връща списък на всички групи на стоките независимо дали имат отметка „Показвай групата в интернет магазин“. За демонстрация на контролерите може да използвате този адрес: „https://www.getpostman.com/collections/aaa57da639b68079115c“ при import в програмата “Postman”.

СТОКИ

  • EShopStocksController.cs – връща информация за стоките, които са активни в интернет магазина. Контролерът връща стоките независимо дали групата, в която се намират е активна или не. Да се виждат стоките без да е активна тяхната група в интернет магазина се налага, когато се прави начална страница на сайта, където се показват стоки преди да се избере филтър по групи – стоки с акцент. За да се постигне това, трябва през контрол панела на wordpress да отварите „Страници” , намирате началната си страница за интернет магазина, която обикновено се казва „Начало” и я включвате за редакция.  Добавете на желаното място елемент „Product category”.  Този елемент се намира в страница WooCommerce. В настройката Category посочете една от групите си.

В тази група ще поставяте само стоки, които желаете да се виждат в началния екран. За да постигнете това не е необходимо да местите стоката в групата. Трябва през програма ЯНАК, в картона на стоката, в страницата “Екранна група”, да добавите пряк път на стоката към тази група.