Трансферен сървър – приемане на инсталационен архив

Приемане на инсталационен архив

На компютърът, на който желаете да приемете инсталационен архив, трябва да имате инсталирана програма ЯНАК с активно регистриран модул “Трансферен сървър”. Трябва да знаете, че когато приемете инсталационен архив, базата данни, върху която го приемате ще изчезне. Поради това е важно, ако имате в нея важни данни, те да бъдат запазени.

Приемането на инсталационен архив се прави през модул “Янак Старт”.

 1. Посочете базата данни, върху която ще получавате архива и с десен бутон на мишката изберете от менюто “Инсталационен архив” – “Приемане”.
 2. Въведете паролата на системния администратор, която по подразбиране е 1. Може да се използва и парола за еднократен достъп.
 3. Изберете пътя, от където ще получавате инсталационен архив. По подразбиране е през FTP. Въведете код за получаване, който се генерира при самото изпращане на архива.
 4. Изберете номер на офис, който ще бъде в текущия компютър. Този номер трябва да е уникален за цялата фирма. Важно е да сте сигурни, че този номер не се дублира с номера на друг компютър. Номерацията може да бъде от 1 до 999. При евентуално дублиране на офисите ще се получи припокриване на генератори и ще се загубят данни от базата. Направете справка в централният офис. В модул Трансферен сървър -> Информация за офисите -> в страницата Офиси. Там трябва предварително да сте дефинирали офисите, които ще работят във фирмата.
 5. Изберете метод на синхронизиране за базата. Има две възможности – база с двупосочно синхронизиране и база с еднопосочно синхронизиране.
  1. Двупосочно синхронизиране – това е стандартния метод. При него двете бази взаимно се синхронизират, т.е. каквото се направи в едната се изпраща към другата и обратно.
  2. Еднопосочно синхронизиране – тази база се прави за счетоводни нужди. При този метод текущата база само ще получава данните без да връща към другата. По този начин въведените данни в нея ще се налични само тук. Ако изберете този метод, базата се отбелязва със специален флаг, който вече няма да може да се промени. Записите направени от счетоводството няма да се пренесат към работната база. Използването на тази опция изисква надграждане на регистрацията на програма Янак.
 6. Натиснете бутон “Приеми” и инсталационният архив ще се приеме.
 7. След като се получи архивът, ще се отвори прозорец, където трябва да попълните актуалната номерация на документите. Важна е номерацията на фактурите. Тази номерация определя, кой ще е следващият номер фактура, който ще бъде издаден. Ако базата, върху която получавате инсталационният архив е действаща, то програмата ще прочете от нея текущите номера на документи и ще Ви ги предложи, като по този начин можете просто да ги потвърдите.

Ако по време на изпращане на инсталационен архив сте определили задна дата за запазване на документи, модул трансферен сървър ще започне да налива съответните документи в базата. Това ще отнеме доста време, като продължителността ще зависи от броя на документите, както и от мощността на компютрите. През това време обектите могат да работят, не е нужда да се изчаква пълното синхронизиране.

ВАЖНО!!!

Когато приемате инсталационен архив е важно в продажбите да нямате отворена сметка, защото тя ще бъде загубена!

Урок за създаване на инсталационен архив

Урок за модул “Трансферен сървър”