Трансферен сървър – настройка за комит

Трансферен сървър – настройка за комит

Тази настройка определя на колко получени реда /документи/ през трансфера да се активира комит /окончателно записване/ в базата. Чрез настройката може да се определи оптималният вариант за всеки отделен обект.

При комитване на всеки ред, трансферът работи най-бавно, но програмата за останалите компютри в мрежата /ако има такива/ е най-стабилна, т.е. няма да има ситуации на deadlock.

При увеличаване на редовете за комит, трансферът ускорява процеса на прехвърляне на документи, но е възможна появата на deadlock в работещите в локалната мрежа компютри.

Вижте упътване за работа с трансферен сървър.

Вижте упътване за работа с програма Янак.